Tyske utgivelser

I Tyskland fikk ikke Morgan Kane sin egen serie. Kun 5 bøker ble utgitt i serien Star Western i 1975. En av disse bøkene (Mit Stern und Colt) ble gjenstand for en noe spesiell nyutgivelse i 1978. Den ble utgitt av Melzer Verlag i serien Reval Taschenbuch. Bøkene var på størrelse med en 20-pakning sigaretter og hele 512 sider. Disse ble visstnok solgt fra sigarettautomater.

Clay Allison var tidligere ute på det tyske markedet og fikk flere utgivelser enn Kane. Totalt 9 bøker fordelt på to serier ble utgitt i perioden 1972 - 1974. Først tre bøker i serien Clay Allison - Sexy Western Bildschriftenverlag, så seks bøker i serien Clay Allison - Spieler, Held und TeufelWilliams Verlag.

Diablito-serien ble utgitt med en bok pr. år (1985/86/87) av Bastei-Lübbe.